Home

 

ONDERNEMEN IS PASSIE!

HET IS ONZE PASSIE ONDERNEMEN TOT EEN SUCCES TE MAKEN!

 

 

Sta je op het punt een nieuw bedrijf te starten, het bestaande bedrijf juist uit te breiden, dan wel de moed te hebben om het roer drastisch om te gooien?

 

Dan is het hebben van een blauwdruk van je bedrijf een stap naar succes.

MFJ helpt mee een fundament te realiseren, waar gepassioneerde ondernemers, ondernemingen en investeerders op kunnen bouwen.

ONZE EXPERTISE

Onze expertise is erop gericht de aaneenschakeling van activiteiten en processen binnen het bedrijf gestalte te geven en optimaal te benutten.

De focus daarbij om de impact te kennen op de (financiële) prestaties van het bedrijf als gevolg van te nemen beslissingen op het gebied van mensen, strategie, uitvoering en cash, draagt bij aan de kwaliteit en doelstellingen van dit gestalte.

 

De expertise van MFJ management consultancy is zeer geschikt om te benutten bij de duurzame ontwikkeling en realisatie van:

  • starters en startup organisaties
  • groeiscenario’s binnen organisaties (scale-up organisaties)
  • herpositionering van organisaties (“het roer moet om!”)

JOUW VOORDEEL

MFJ  biedt door middel van inzichten en tools maatwerk oplossingen aan om gedreven opdrachtgevers te helpen pragmatische en holistische strategieën op te bouwen en daarmee ondernemen een stuk gemakkelijker te maken en het potentieel voor succes volledig te kunnen waarmaken.

 

Wij stellen ons daarbij ten doel voor onze opdrachtgevers de belemmeringen weg te nemen, besluitvormingsprocessen te verkorten, draagvlak te creëren en inzicht te verkrijgen in de fundamentele prestaties van de organisatie, zodat zij zich volledig kunnen toeleggen op het kunnen aannemen van de gewenste business propositie en het realiseren van hun ambities.

 

Concreet betekent dit voor bedrijven dat MFJ een blauwdruk voor je bedrijf ontwikkelt. De bouwstenen voor een solide fundament vormen in dit verband:

  • Risicomanagement
  • Haalbaarheid studies
  • Interne Organisatie en strategie
  • Financieel Management
  • Implementatie managementtools

 

Uitwerking van één van deze afzonderlijke vraagstukken voor je bedrijf is uiteraard ook mogelijk.

 

Wij zijn ook in te huren als kritische sparringpartner om jou of jouw mensen richting te geven en/of tunnelvisie te doorbreken.

GEZAMENLIJK

Onze motivatie is ondernemers en organisaties in staat stellen zich volledig en zorgeloos te kunnen focussen op de ontwikkeling van producten en/of diensten en de daarbijbehorende marktgerichte activiteiten.

 

Wij beschouwen ons als de architect, die jouw bedrijf inzichten en tools aanreikt en daarmee je bedrijf gestalte geeft met behoud van jouw authenticiteit.

 

Hetgeen wij oppakken doen wij met gedrevenheid, een kritische blik en gericht op toekomstig succes.

 

Wij komen graag in contact met ondernemers, organisaties, die dagelijks bezig (willen) zijn met hun passie en niet voldoende kennis of tijd hebben om het potentieel en de haalbaarheid van hun business model volledig te benutten en de organisatie daarbij strak te organiseren. Het is onze passie om hen voor te bereiden op de toekomst in de ontwikkeling naar een volgende succesvolle stap.

SUCCESVOL ZIJN

 

Bel ons op +31(0)6 41 287 267 of stuur een mail naar succes@mfjconsultancy.nl

Wij helpen u graag verder succesvol te ondernemen.